Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická
ISSN
1211-6335
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. N, Series classica
Graeco-Latina Brunensia
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2008
Navazuje:
Graeco-Latina Brunensia (2009-present)
Popis
Řada klasická (řada N) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6335, byla vydávána v letech 1996-2008, zároveň také s názvem Graeco-Latina Brunensia. Navázala na řadu E, argeologicko-klasickou. Uveřejňovala příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka. Od roku 2009 pokračuje jako vědecký časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402.
Series classica (N) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis) with parallel title Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1211-6335, was published in 1996-2008. Before that, Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995. Series classica included contributions from the fields of Classical Philology, Classical Archaeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin language. Since 2009 continues as scholarly journal Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, and is issued twice a year.
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 57 edice SPFFBU)
N13
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
N12
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
N11
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
N10
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
N9
2003 (Ročník 52 edice SPFFBU)
N8
2001-2002 (Ročník 50-51 edice SPFFBU)
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
N5
1998-1999 (Ročník 47-48 edice SPFFBU)
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
N2
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
N1