Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. století

Název: Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. století
Variantní název
Поселения софийской области в течение 19 [i.e. XIX] - начале 20 [i.e. XX] вв.
Wohnsitze in dem Sofiagebiet im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts
Přispěvatel
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, roč. 12, č. F7, s. [117]-137
Rozsah
[117]-137
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence