[Köhler-Wagnerová, Alena. Die Frau im Sozialismus, Beispiel ČSSR]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 141-144
Rozsah
141-144
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Köhler-Wagnerová, Alena. Die Frau im Sozialismus, Beispiel ČSSR. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1974. 177 s. Standpunkt. ISBN 3-455-09093-1.
Document