2

Title: Opera Slavica
Rok: 1998
Ročník: 8
Číslo: 2
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Почему, как и когда древнерусские палатализованные согласные изменились в палатальные? | 1–13
Burmistrovič, Jurij Jakovlevič
PDF
Title Document
Ruský imperativ s lexikálním významem a jeho české ekvivalenty | 14–20
Flídrová, Helena
PDF
Title Document
Українська литературна мова в стані оновлення | 21–29
Klymenko, Nìna Fedorìvna
PDF
Rozhledy – zprávy – kronika
Title Document
Древнерусская лексикография : теория и практика | 30–41
Baranov, Viktor Arkad'jevič
PDF
Mezinárodní rusistická konference | 41–44
Brandner, Aleš; Purm, Radko; Zimek, Rudolf
PDF
V. mezinárodní konference o komerční ruštině v Ostravě | 45–47
Gazda, Jiří
PDF
Seminář o problematice vyučování ruskému jazyku | 47–48
Brandner, Aleš
PDF
Radoslav Večerka sedmdesátiletý | 49–50
Skalka, Boris
PDF
Za prof. Bronislawou Konopielko, Dr. hab. | 51
Vavrečka, Mojmír
PDF
Recenze
Title Document
[Гехтляр, С.Я. Русский инфинитив: категориальная характеристика, функционирование] | 52–53
Balcar, Milan; Kout, Josef
PDF
[Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов] | 54–56
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Трубачева, О.Н. В поисках единства] | 57–60
Brandner, Aleš
PDF
[Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: philologica XLII] | 60–63
Rudincová, Blažena
PDF
[Korostenski, J.; Matyušová, Z.; Rykovská, M.; Šedivá, E.; Vágnerová, M. Русско-чешский словарь для деловй сферы] | 63–65
Nikiforova, Svetlana
PDF
Studia Slavica : nový sborník českých a polských slavistů | 65–69
Bogoczová, Irena
PDF
[Рылов, А.С. Футбольная терминология: словарь-справочник] | 69–71
Svobodová, Jiřina
PDF
[Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów] | 71–72
Měšťan, Antonín
PDF