Zur Einführung

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Vom antiken Realismus zur spätantiken Expressivität. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 5-6
Rozsah
5-6
Typ
Předmluva; Doslov
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document