Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří

Obrázek
Autor: Šída, Petr
Přispěvatel
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Rok vydání
2007
Rozsah
282 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 3
ISBN
9788073082079
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 543759
Poznámka
  • Vydání knihy Petra Šídy "Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektu Doktorandská škola archeologie (reg. č. 404/03/H046).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-13 I. | Úvod | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
14 II. | Základní kolekce a jejich datování | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Suroviny
Page Chapter number Title
15-16 III. | Suroviny | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
17-29 IV. | Popisný systém kamenné industrie | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Základní výzkumy
Page Chapter number Title
30-48 V. | Základní výzkumy | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
49-55 VI. | Starší fáze kultury s lineární keramikou | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
56-60 VII. | Střední fáze kultury s lineární keramikou | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
61 VIII. | Mladší fáze kultury s lineární keramikou | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
62-66 IX. | Kultura s keramikou lineární | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
67-79 X. | Neolitická těžba v podhůří Jizerských hor | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
80-81 XI. | Starší fáze kultury s vypíchanou keramikou | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
82-108 XII. | Mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
109 XIII. | Období lengyelské kultury a závěr neolitu | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Nerozlišený neolit
Page Chapter number Title
110-116 XIV. | Nerozlišený neolit | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
117-119 XV. | Starší a střední eneolit | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
120-130 XVI. | Exkurz: mezolit a pozdní paleolit | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Mladší eneolit
Page Chapter number Title
131-135 XVII. | Mladší eneolit | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Pozdní eneolit
Page Chapter number Title
136-137 XVIII. | Pozdní eneolit | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
138-141 XIX. | Exkurz: mladší pravěk | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Závěry
Page Chapter number Title
142-165 XX. | Závěry | pdf icon Šída, Petr
hidden-section Literatura a prameny
Page Chapter number Title
166-170 Literatura a prameny | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
171-175 The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary] | pdf icon Šída, Petr
hidden-section [Obrazová příloha]
Page Chapter number Title
176-282 [Obrazová příloha] | pdf icon Šída, Petr
Page Chapter number Title
[283] PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D : [o autorovi] | pdf icon