Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání

Název: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání
Variantní název:
  • Chain belts from the collections of the Moravian Museum, Brno through the prism of natural science research Methods
  • Bandketten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums aus der Sicht naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 285-297
Rozsah
285-297
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mezi nejzajímavější předměty tzv. staré sbírky archeologie středověku v MZM patří víceméně kompletní pásové řetězy z různě tvarovaných článků. Jemná výzdoba rostlinným motivem vinného listu a úponků, perlovcem na okrajích a středových oválů či hlaviček (andílků?) je charakteristickým dekorem renesančního užitého umění. Pásy se skládají z navzájem prokombinovaných segmentů, ze zdobených kazetek, pancéřového řetězu s osmičkovitě propojenými očky, dvojdílné zápony a závěsu v podobě podkůvky. Cílem příspěvku bylo pomocí neinvazivních přírodovědných metod stanovit chemické složení materiálu a rovněž upřesnit techniku provedení. Jde o výrobky z barevného kovu, a to mosazi, slitiny mědi a zinku, v některých částech se vyskytuje i příměs niklu. Na jednom předmětu byly nalezeny stopy žárového postříbření. Výzdobný reliéf byl zhotoven technikou repoussé – vyražení motivu z rubové strany. V archeologických nálezech se tyto jemné křehké předměty nacházejí pochopitelně ve zlomcích. Na základě nálezových okolností, ale hlavně dobových ikonografických pramenů lze říci, že tyto ozdobné pásy sloužily k zavěšení váčků či tašek s drobnostmi a nosily se především v 16. století.
More or less complete chain belts with links of different shapes are among the most interesting items in the medieval archaeology collection of the Moravian Museum, Brno. The fine decoration with plant motifs of vine leaf and tendrils, astragal on the edges and central ovals and heads of putti (?) is typical of renaissance applied art. The belts consist of interlinked segments, decorative cassettes and an armoured chain with rings connected in the same fashion as those on chain mail, a two-piece buckle and a horseshoe-shaped pendant. The main purpose of the article was to define, with the help of non-invasive scientific methods, the chemical composition of the material and to specify the production technology of the items. The belts are made of non-ferrous metal, brass – the alloy of copper and zinc, in some parts with an admixture of nickel. One item featured traces of fire silver-plating. The decorative relief was created by the repoussé technique (the motif was hammered from the reverse). Naturally, these fine and fragile ornaments are only excavated as fragments. Find circumstances and especially period iconographic sources indicate that these decorative belts were used to carry pouches or bags with trinkets, and were predominantly worn in the 16th century.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Der vorliegende Artikel entstand mit finanzieller Unterstützung seitens des Kulturministeriums der Tschechischen Republik im Rahmen der institutionellen Finanzierung der langfristigen konzeptionellen Entfaltung der Forschungsinstitution (Mährisches Landesmuseum, MK000094862).