Některá specifika vnímání interpretačních soutěží z pohledu žáků a studentů základních a středních hudebních škol

Název: Některá specifika vnímání interpretačních soutěží z pohledu žáků a studentů základních a středních hudebních škol
Variantní název:
  • Some specifics in the perception of musical competitions from the viewpoint of students of primary and secondary music schools
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 2, s. 101-118
Rozsah
101-118
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study focuses on competitions in musical interpretation and examines these competitions from viewpoint of pupils and students of primary and secondary music schools. The study is based on empirical quantitative research conducted in 2014 and presented in the Ph.D. thesis entitled "The progress of a preparation for the musician career and a career motivation from the perspective of the art school pupils and students" and is looking for alternative approaches concerning the growth of the musical potential of gifted children. It shows that the conventual perception of competitions still satisfies mainly future professional musicians who consider its level of difficulty as suitable.
Reference
[1] ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989.

[2] ELLIOT, Philip. The Sociology of the Professions. 1. vyd. London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1972.

[3] HAVLOVÁ, Jitka. Profesní dráha ve 20. století: Úvod do sociologie povolání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova-Karolinum, 1996.

[4] JAKUBEKOVÁ, Ivana. Osobnost hudebníků. Diplomová práce. FF MU Brno, 2005.

[5] KINGSBURY, Henry. Music, Talent, and Performance: A conservatory cultural system. Philadelphia: Temple University Press, 1988.

[6] KOLOFÍKOVÁ, Klára. Faktory sociálního prostředí ovlivňující volbu umělecké profese: Analýza subjektivních výpovědí mladých hudebníků. Bakalářská práce. FSS MU Brno, 2002.

[7] NETTL, Bruno. Heartland Excursions: Ethnomusicological Reflections on School of Music. 1. vyd. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1995.

[8] Organizační řád soutěží a přehlídek ZUŠ. Manuál hodnocení [online]. [Cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://www.uur-zuscr.cz/dokumenty/organizacni-rad.

[9] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Základní umělecké vzdělávání [online]. [Cit. 2015- 11-01]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zakladni-umelecke-vzdelavani.

[10] Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. In: Zákony V/2009: Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství. Český Těšín: Poradce, 2009.