Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském

Variantní název
Die gotische Gestalt der Kirche des. Hl. Michael in Prager Altstadt
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 323-334
Rozsah
323-334
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] HERGERT, F. L., 1791: Mapa Prahy z r. 1791, vyd. O. Pokorný, Praha 1980.

[2] HUBER, J. D., 1765: Plán Prahy (Vídeň - National Bibliothek-Geographische Sammlung), fotoarchiv Útvaru hlavního architekta, týž, 1769: Kavalírní perspektiva Prahy.

[3] HUML, V.-MUK, J., 1990: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském, Arch. Historica 15, 277-285.

[4] HUML, V., 1996: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském, Arch. Prag. 12, 219-246.

[5] HUML, V., 1996a: Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů, Arch. Hist. 21/96, 17-29.

[6] HUML, V., 1997: K výzkumu fary u kostela sv. Michala na Starém Městě pražském, in: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. naroz. Doc. Dr. VI. Někudy, DrSc., 293-301. Brno.

[7] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[8] TEIGE, J., 1910: Základy starého místopisu Pražského, Praha.

[9] Tomek, V. V., 1886: Základy starého místopisu Pražského, I, Praha.

[10] WRATISLAVOVÁ, L.-LORENC, V., 1950: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském, Zpráva památkové péče 10, 225-237.