2

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2019
Ročník: 8
Číslo: 2
Rok vydání
2019
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
Studie – Articles
Title Document
From the ideal to the spectacular : Hellenic antiquity and the discourse of authenticity | 2–14
Tzortzaki, Delia
PDF
The role of Z.Z. Stránský in present-day museology | 15–26
Dolák, Jan
PDF
Propagace Muzea Klementa Gottwalda pohledem plakátů | 27–42
Tothová, Jolana
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Regionální muzeum jako komunitní centrum : smysl "malých" muzeí v 21. století | 43–45
Beránek, Petr
PDF
Vliv autenticity na percepci exponátu | 46–48
Řezníčková, Viera
PDF
Medailon – Medallion
Title Document
Doc. Ing. Ivan Herčko, Csc. – jeho prínos pre muzeológiu ako vedu | 49–55
Hegyi, Elena
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Středoevropská křižovatka : Morava ve 20. století | 56–60
Andrisová, Anna
PDF
Zprávy – News
Title Document
Generální konference ICOM a zasedání mezinárodní komise ICOM – CIMUSET 2019 Kyóto (Japonsko) | 61–63
Rosenfeld Cohen, Marie
PDF
Connected Audience 2019 Berlin, konference, která nabídla emoce v berlínských muzeích | 64–65
Drobný, Tomáš; Vykoupilová, Pavla
PDF
Třetí konference aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci | 66–69
Vachková, Iva
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 70–71
PDF