Žena svobodná, či spoutaná? : komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera

Název: Žena svobodná, či spoutaná? : komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera
Variantní název
The woman liberated or fettered? : a comparative study of novels by Karel Dvořáček and Gottfried Rothacker
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 56-74
Rozsah
56-74
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The thesis compares two novels by Karel Dvořáček and Gottfried Rothacker who are considered typical representatives of Czech- and German-written literature of the interbellum period in the broader Moravian-Silesian region. From the beginning, the thesis employs current theories of gender studies in its endeavor to elaborate an up-to-date and accurate analysis of the topic of woman, gender, and construction of female gender identity within two different ideologies.
Reference
[1] DVOŘÁČEK, Karel, 1966. František chce býti spravedlivý (Ostrava: Profil)

[2] GLAZAROVÁ, Jarmila, 1959. Roky v kruhu (Praha: Československý spisovatel)

[3] HOŘKÁ, Ludmila, 1943. Doma (Praha: Vyšehrad)

[4] HOŘKÁ, Ludmila, 1946. Řeka (Praha: Vyšehrad)

[5] MARTÍNEK, Vojtěch, 1965. Černá země: Jakub Oberva, Černá země: Plameny, Černá země: Země duní (Ostrava: Profil)

[6] ROTHACKER, Gottfried, 1936. Das Dorf an der Grenze (München: Albert Langen/Georg Müller)

[7] SCHOLTIS, August, 1939. Das Eisenwerk (Berlin: Wolfgang Krüger Verlag)

[8] SCHOLTIS, August, 1940. Železárny (Brno: Fr. Borový)

[9] STONA, Maria, 1934. Vor dem Sturz (Wien: Europ. Verlag)

[10] ARÁSKOVÁ, Vlastimila – KREJČÍŘOVÁ, Olga, 2006. "Perception of colours by mentally – handicapped pupils", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 36, č. 1, s. 69–74

[11] BECHER, Peter – HÖHNE, Steffen – KRAPPMANN, Jörg – WEINBERG, Manfred, 2017. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder (Stuttgart: J. B. Metzler Verlag)

[12] BUTLER, Judith, 1999. Gender trouble: feminism and the subversion of identity (New York: Routledge)

[13] BUDŇÁK, Jan, 2009. "Vzájemný obraz Čechů a 'jejich' Němců v románech z pomezí", in: Eurolitteraria & Eurolingua (Liberec: Technická univerzita)

[14] ČERVINKA, Jaroslav, 1946. Cesta Karla Dvořáčka (Praha: Václav Petr)

[15] DE BEAUVOIR, Simone, 1973. The second Sex (New York: Vintage)

[16] FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg, 2011. Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci)

[17] GRUNBERGER, Richard, 1971. The 12-year Reich: a social history of Nazi Germany, 1933–1945 (New York: Holt, Rinehart and

[18] Winston)

[19] HECZKOVÁ, Libuše, 2014. "(Ženské) tělo zdraví invalidní, mizející a plodné", in PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny (Praha: Academia)

[20] HULKE, Waltraud-Maria, 1996. Magie barev: kniha o léčivé moci barev a jejich působení na lidské tělo, duši a ducha (Praha: Pragma)

[21] KOSCH, Wilhelm, 1963. Deutsches Literatur-Lexikon 1947–1958 (Stuttgart: Francke)

[22] KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav, 1921. Kapitoly o eugenice (Brno: A. Píša)

[23] LANGENBUCHER, Hellmuth, 1940. Volkhafte dichtung der Zeit (Berlin: Junker and Dunnhaupt)

[24] LOOS, Adolf, 1962. Sämtliche Schriften in zwei Bänden – Erster Band (München: Herold), s. 157–164

[25] MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel, 2005. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004 (Brno: Doplněk)

[26] MÁLKOVÁ, Iva – URBANOVÁ, Svatava, 2000. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000) (Olomouc: Votobia)

[27] MATONOHA, Jan, 2008. Psaní vně logocentrismu (Diskurz, gender, text), Disertační práce, školitel, prof. Petr Bílek, CSc. (Praha UK)

[28] SCHMIDT, Adalbert, 1938. Die Sudetendeutsche Dichtung der Gegenwart (Reichenberg)

[29] STUPEK, Ivan, 2002. Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien: 1918–1938 (Ostrava: Ostravská univerzita)

[30] VANĚK, Jan, 1929. "Žena konečně civilisovaná", in Civilisovaná žena (Brno: Moravská galerie), s. 7

[31] VLAŠÍN, Štěpán, 1987. Karel Dvořáček: Život a dílo (Ostrava: Profil)

[32] DVOŘÁČEK, Karel, 11. 3. 1943. Dopis nakladatelům. Uloženo v: Pozůstalost Karla Dvořáčka — ve vlastnictví adoptivního syna Aloise Dvořáčka, Karviná—Mizerov