Žena svobodná, či spoutaná? : komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera

Název: Žena svobodná, či spoutaná? : komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera
Variantní název:
  • The woman liberated or fettered? : a comparative study of novels by Karel Dvořáček and Gottfried Rothacker
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 56-74
Rozsah
56-74
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The thesis compares two novels by Karel Dvořáček and Gottfried Rothacker who are considered typical representatives of Czech- and German-written literature of the interbellum period in the broader Moravian-Silesian region. From the beginning, the thesis employs current theories of gender studies in its endeavor to elaborate an up-to-date and accurate analysis of the topic of woman, gender, and construction of female gender identity within two different ideologies.
Reference
[1] DVOŘÁČEK, Karel, 1966. František chce býti spravedlivý (Ostrava: Profil)

[2] GLAZAROVÁ, Jarmila, 1959. Roky v kruhu (Praha: Československý spisovatel)

[3] HOŘKÁ, Ludmila, 1943. Doma (Praha: Vyšehrad)

[4] HOŘKÁ, Ludmila, 1946. Řeka (Praha: Vyšehrad)

[5] MARTÍNEK, Vojtěch, 1965. Černá země: Jakub Oberva, Černá země: Plameny, Černá země: Země duní (Ostrava: Profil)

[6] ROTHACKER, Gottfried, 1936. Das Dorf an der Grenze (München: Albert Langen/Georg Müller)

[7] SCHOLTIS, August, 1939. Das Eisenwerk (Berlin: Wolfgang Krüger Verlag)

[8] SCHOLTIS, August, 1940. Železárny (Brno: Fr. Borový)

[9] STONA, Maria, 1934. Vor dem Sturz (Wien: Europ. Verlag)

[10] ARÁSKOVÁ, Vlastimila – KREJČÍŘOVÁ, Olga, 2006. "Perception of colours by mentally – handicapped pupils", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 36, č. 1, s. 69–74

[11] BECHER, Peter – HÖHNE, Steffen – KRAPPMANN, Jörg – WEINBERG, Manfred, 2017. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder (Stuttgart: J. B. Metzler Verlag)

[12] BUTLER, Judith, 1999. Gender trouble: feminism and the subversion of identity (New York: Routledge)

[13] BUDŇÁK, Jan, 2009. "Vzájemný obraz Čechů a 'jejich' Němců v románech z pomezí", in: Eurolitteraria & Eurolingua (Liberec: Technická univerzita)

[14] ČERVINKA, Jaroslav, 1946. Cesta Karla Dvořáčka (Praha: Václav Petr)

[15] DE BEAUVOIR, Simone, 1973. The second Sex (New York: Vintage)

[16] FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg, 2011. Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci)

[17] GRUNBERGER, Richard, 1971. The 12-year Reich: a social history of Nazi Germany, 1933–1945 (New York: Holt, Rinehart and

[18] Winston)

[19] HECZKOVÁ, Libuše, 2014. "(Ženské) tělo zdraví invalidní, mizející a plodné", in PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny (Praha: Academia)

[20] HULKE, Waltraud-Maria, 1996. Magie barev: kniha o léčivé moci barev a jejich působení na lidské tělo, duši a ducha (Praha: Pragma)

[21] KOSCH, Wilhelm, 1963. Deutsches Literatur-Lexikon 1947–1958 (Stuttgart: Francke)

[22] KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav, 1921. Kapitoly o eugenice (Brno: A. Píša)

[23] LANGENBUCHER, Hellmuth, 1940. Volkhafte dichtung der Zeit (Berlin: Junker and Dunnhaupt)

[24] LOOS, Adolf, 1962. Sämtliche Schriften in zwei Bänden – Erster Band (München: Herold), s. 157–164

[25] MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel, 2005. Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004 (Brno: Doplněk)

[26] MÁLKOVÁ, Iva – URBANOVÁ, Svatava, 2000. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000) (Olomouc: Votobia)

[27] MATONOHA, Jan, 2008. Psaní vně logocentrismu (Diskurz, gender, text), Disertační práce, školitel, prof. Petr Bílek, CSc. (Praha UK)

[28] SCHMIDT, Adalbert, 1938. Die Sudetendeutsche Dichtung der Gegenwart (Reichenberg)

[29] STUPEK, Ivan, 2002. Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien: 1918–1938 (Ostrava: Ostravská univerzita)

[30] VANĚK, Jan, 1929. "Žena konečně civilisovaná", in Civilisovaná žena (Brno: Moravská galerie), s. 7

[31] VLAŠÍN, Štěpán, 1987. Karel Dvořáček: Život a dílo (Ostrava: Profil)

[32] DVOŘÁČEK, Karel, 11. 3. 1943. Dopis nakladatelům. Uloženo v: Pozůstalost Karla Dvořáčka — ve vlastnictví adoptivního syna Aloise Dvořáčka, Karviná—Mizerov