Genologické studie. I.

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
1991
Rozsah
434 s.
Edice
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; [1]
ISBN
8021001240
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 135640
Předmětová hesla
Poznámka
  • Sborník vznikl z podnětu Mezinárodní konference o literárních žánrech, konané ve dnech 29.-31.10.1985 na filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
I. Obecná teorie
Page Chapter number Title
3-9 О проблеме изучения сущности и эволюции литературных жанров | pdf icon Mikulášek, Miroslav
10-18 Triáda uměleckých druhů | pdf icon Mathauser, Zdeněk
19-36 Žánrová struktura slovanských literatur | pdf icon Wollman, Slavomír
37-46 К вопросу о функциональности понятий "жанр", "жанровая система" | pdf icon Kopystjanskaja, Nonna Fominična
47-58 Ключевые проблемы современной генологии и концепция "жанрового объема" | pdf icon Pospíšil, Ivo
59-65 Bachtinova teorie "cudzieho slova", intertextovosť a vývin žánru | pdf icon Krausová, Nora
66-71 Žánr jako výrazový prostředek textu : (teze k problému alegorie a pamfletu) | pdf icon Pavelka, Jiří
72-83 Displaying words and playing words by means of words : (enclaves of theatre in language and literature) | pdf icon Osolsobě, Ivo
84-90 Žánrovosť súčasnej literatúry | pdf icon Hvišč, Jozef
91-98 Жанр как решающий фактор рецензии | pdf icon Panovová, Ema
1. Typologie prozaických forem
Page Chapter number Title
99-107 Žánrová typologie uherských latinských legend | pdf icon Pražák, Richard
108-110 Žánrová problematika staroruského Domostroje | pdf icon Kučera, Ctirad
111-116 K facetijním žánrům | pdf icon Kopecký, Milan
117-124 Středověká kronika a anály jako literární žánr v českých zemích | pdf icon Skutil, Jan
125-134 О жанрах чешской литературы эпохи Просвещения: этнокультурная специфика и русские параллели | pdf icon Myl'nikov, Aleksandr Sergejevič
135-138 Miesto faktografickej prózy v literárnom procese | pdf icon Slobodník, Dušan
139-146 K žánrové charakteristice italské válečné prózy | pdf icon Seidl, Ivan
147-154 Fantastická literatura - příspěvek k definici žánru | pdf icon Šrámek, Jiří
2. Malé a střední epické žánrové formy
Page Chapter number Title
155-168 Некоторые закономерности внутреннего развития "малой" прозы И.С. Тургенева | pdf icon Zöldhelyi-Deák, Zsuzsanna
169-176 "Фантастическая трилогия" Ф.М. Достоевского | pdf icon Červeňák, Andrej
177-187 Чеховский рассказ - жанр XX века | pdf icon Cilevič, Leonid Maksimovič
188-194 К проблематике чешского перевода малых прозаических жанров А.П. Чехова | pdf icon Richterek, Oldřich
195-202 О жанре новеллы в книге рассказов Исаака Бабеля "Конармия" | pdf icon Kámán, Erzsébet
203-210 Расширение возможностей "малой" эпической формы в современной советской прозе | pdf icon Binová, Galina Pavlovna
211-220 Поэтика повести Валентина Распутина "Прощание с матерой" | pdf icon Porter, Robert
221-224 Varianta, verze, jiná pověst - pokus o terminologické zpřesnění | pdf icon Osolsobě, Jan
225-234 Anekdota jako živý druh folklóru | pdf icon Sirovátka, Oldřich
3. Román
Page Chapter number Title
235-241 Starořecký román a jeho klasifikace | pdf icon Bartoňková, Dagmar
242-247 Sowjetische Romantheorien und die Entwicklung des Romans in der Sowjetliteratur der 20er und 30er Jahre | pdf icon Schaumann, Gerhard
248-262 K epičnosti románu a k problému románu historického | pdf icon Svatoň, Vladimír
263-267 Ke specifičnosti historického románu | pdf icon Dokoupil, Blahoslav
268-272 Norský protiválečný román | pdf icon Juříčková, Miluše
273-279 Autobiografie a autobiografický román | pdf icon Fryčer, Jaroslav
280-290 Проблема жанра и миропонимание автора : (на материале современного югославского романа) | pdf icon Penčić, Sava
III. Drama
Page Chapter number Title
291-296 Karel Kamínek mezi dramatem a prózou : (k vztahům mezi žánry v české literatuře přelomu 19. a 20. století) | pdf icon Kudrnáč, Jiří
297-300 Mahenův dramatický paradox | pdf icon Suchomel, Milan
301-310 О поэтике русской символистской мистерии | pdf icon Cymborska-Leboda, Maria
311-316 О мотивах игры в драматургическом произведении | pdf icon Mann, Ju.
317-320 Spory o tvar prvních dramat M. Gorkého v české kritice začátku století | pdf icon Zahrádka, Miroslav
321-330 Analýza dramatického díla Miroslava Krleži | pdf icon Dorovský, Ivan
331-338 Groteska S.I. Witkiewicze | pdf icon Pelikán, Jarmil
339-344 K problematice scénických adaptací starších děl a klasických látek | pdf icon Munzar, Jiří
1. Lyrika
Page Chapter number Title
345-356 Русская панегирическая ода начала 19 [i.e. XIX] века | pdf icon Galon-Kurkowa, Krystyna
357-366 List poetycki w rosyjskiej poezji romantycznej | pdf icon Orłowski, Jan
367-378 Výstavba lyrického diela a jeho žánrová povaha | pdf icon Zajac, Peter
2. Lyricko-epické žánry
Page Chapter number Title
379-386 Epos und/oder Menschheitsgedicht | pdf icon Fried, István
387-392 Поиски славянского эпоса | pdf icon Mathauserová, Světla
393-397 Obraz husitského krále ve středověkých písních a básnických skladbách české literární provenience | pdf icon Beránek, Jiří
398-403 Поэтика поэмы и ее философско-эстетические ресурсы | pdf icon Kšicová, Danuše
404-411 Смешение жанров в "Валерике" Лермонтова | pdf icon Briggs, Anthony
412-423 Столкновение жанров в поэме Александра Блока "Возмездие" | pdf icon Allain, Louis
424-434 Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии Хлебникова, его предшественников и его последователей ("прощальные стихи") | pdf icon Jovanović, Milivoje