Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1992, roč. 41, č. E37

Obrázek
Rok
1992
Rok vydání
1993
ISSN
0231-7915
ISBN
80-210-0602-1
Články
Page Title
[7]-24 K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě Kazdová, Eliška | pdficon
[25]-42 Hrob H 14 kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo Koštuřík, Pavel; Dočkalová, Marta | pdficon
[43]-49 Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z Velešovic (obec Velešovice-Holubice, okr. Vyškov) Čižmář, Miloš; Geisler, Martin | pdficon
[51]-60 Щитковые (дисковидные) псалии со вставными шипами с территории восточной Европы Prjachin, Anatolij Dmitrijevič; Besedin, V. I. | pdficon
[61]-66 Die frühmittelalterlichen Befestigungsanlagen von Thunau Friesinger, Herwig | pdficon
[67]-72 Historische Nachrichten zur Geschichte der slawischen Befestigungsanlagen von Thunau Friesinger, Herwig | pdficon
[73]-88 K rekonstrukci velkomoravského kostela na Pohansku Dostál, Bořivoj | pdficon
[89]-102 K otázce původu a funkce hliněných pecí v zemnicích 9. stol. na Moravě a na Slovensku Vignatiová, Jana | pdficon
[103]-114 Starohradištní obydlí z Břeclavi-Pohanska Macháček, Jiří | pdficon
[115]-124 Písemné památky předřeckých jazyků staré Egeidy Bartoněk, Antonín | pdficon
[125]-130 Die ältesten altlateinischen Inschriften Urbanová, Daniela | pdficon
[131]-142 Latinské způsobové ut a jeho funkční ekvivalenty Peňáz, Petr | pdficon
[143]-150 Erotické motivy v mladších řeckých idealizujících románech Bartoňková, Dagmar | pdficon
[151]-162 Les étapes en évolution de l'art paléochrétien Pardyová, Marie | pdficon
[163]-169 Epicedia na Karla IV. z 15. prosince 1378 Nechutová, Jana | pdficon
[171]-185 War geert Grote in Prag? : zur Frage der Beziehung Grotes zum Vorhussitismus - eine Problemskizze Engelbrecht, Wilken | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
[187]-188 Diplomy a doktoráty udělené na Katedře archeologie FF MU v letech 1986-1990 Podborský, Vladimír | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[189]-191 [Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou] Kšica, Miroslav | pdficon
191-193 [Petrasch, Jörg. Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa] Podborský, Vladimír | pdficon
193-194 [Kaczanowska, Małgerzata. Spaltindustrie der Longyel-Kultur aus Svedín, Slowakei] Koštuřík, Pavel | pdficon
195-197 [Trnka, Gerhard. Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen] Kazdová, Eliška; Weber, Zdeněk | pdficon
197-198 [Furmánek, Václav. Radzovce: osada ľudu popolnicových polí] Podborský, Vladimír | pdficon
198-199 [Smetánka, Zdeněk. Legenda o Ostojovi] Korený, Rastislav | pdficon
199-201 [The Celts. Edited by Sabatino Moscati] Kazdová, Eliška | pdficon
202-203 [Jeffery, L.H. The local scripts of archaic Greece] Bartoněk, Antonín | pdficon
203-206 [Kuch, Heinrich. Der antike Roman] Bartoňková, Dagmar | pdficon
206-210 [Pinkster, Harm. Lateinische Syntax und Semantik] Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
211-213 [Pyykko, Vappu. Die griechischen Mythen bei den grossen Kappadokiern und bei Johannes Chrysostomos] Bednaříková, Jarmila | pdficon
213-214 [Studia in honorem Borisi Gerov] Hošek, Radislav | pdficon
214-216 [Gerov, Boris. Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae: inscriptiones inter Oescum et Iatrum repertae. Curante Georgio Mihailov] Hošek, Radislav | pdficon
216-217 [Kersauson, Kate de. Catalogue des portraits romains: Musée du Louvre] Pardyová, Marie | pdficon
217-218 [Ratkowitsch, Christine. Descriptio Picturae: die literarische Funktion der Beschreibung von Kunstwerken in der lateinischen Grofidichtung des 12. Jahrhunderts] Matějová, Judita; Nechutová, Jana | pdficon
219 [Okál, Miloslav. Antická metrika a prekládanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny] Nechutová, Jana | pdficon