Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1993, roč. 42, č. E38

Image
Rok
1993
Rok vydání
1994
ISSN
0231-7915
ISBN
80-210-0918-7
Články
Page Title
[7]-14 Listovité hroty z lokality Ořechov II Čermáková, Zdeňka | pdficon
[15]-57 Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo Čižmář, Zdeněk; Dočkalová, Marta; Gregerová, Miroslava; Kazdová, Eliška; Koštuřík, Pavel; Mrázek, Ivan; Procházková, Pavlína | pdficon
[59]-90 K sídlištní keramice blatnicko-mikulčického horizontu Dostál, Bořivoj | pdficon
[91]-109 Karolínské meče z Pohanska u Břeclavi Vignatiová, Jana | pdficon
[111]-117 Graphic representation methods in archaeological prospection in Moravia Hašek, Vladimír; Petrová, Hana; Segeth, Karel | pdficon
[119]-129 Die Entstehung und Austrahlung des griechischen Alphabets im östlichen und zentralen Mittelmeerraum im 8.-6. Jh. v. Chr. Bartoněk, Antonín | pdficon
[131]-139 Die zwei wichtigsten altlateinischen Inschriften aus Rom des 6. Jh. v. Chr. Urbanová, Daniela | pdficon
[141]-150 Le osservazioni sul prosimetrum nei romanzi greci e latini Bartoňková, Dagmar | pdficon
[151]-162 Genitivkomplement in lateinischen Satzstrukturen Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
[163]-168 Duae Ammianei textus (XV 5,5 et XXVIII 4,11) emendationes praeteritis simpliciores Češka, Josef | pdficon
[169]-182 L'orante : quelques réflexions sur le plus spécifique symbole de l'art paléochrétien Pardyová, Marie | pdficon
[183]-194 Einige Korrekturen zur Überlieferung der Heroiden Ovids Engelbrecht, Wilken | pdficon
[195]-196 PhDr. Rudolf Tichý, CSc. 1924-1993 Kazdová, Eliška | pdficon
[197]-201 K teorii archeologických systémů Macháček, Jiří | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
[203]-206 Zdroj a původ barviv používaných v paleolitu a neolitu na jižní Moravě Havlíček, Pavel | pdficon
206-211 Poznámky k metodice výzkumu paleolitu ve Francii Čermáková, Zdeňka | pdficon
211-212 Mušovské poznámky Frel, Jiří | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[213]-214 [Olive, Monique; Taborin, Yvette; Pigeot, Nicole. Il y à 13 000 ans a Etiolles] Čermáková, Zdeňka | pdficon
214-216 [Soffer, Olga; Vandiver, Pamela. Case of the exploding figurines] Neruda, Petr | pdficon
216-217 [Préhistoire Européenne] Kazdová, Eliška | pdficon
218-219 [Czerniak, Lech; Kośko, Aleksander. Z badań nad genesą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach] Koštuřík, Pavel | pdficon
219-222 [Neugebauer, Johannes-Wolfgang. Die Kelten im Osten Österreichs] Hlava, Miloš | pdficon
222-223 [Kuzmová, Klára. Terra sigillata v zbierkach muzea. Katalog III, Rímske zbierky] Kazdová, Eliška | pdficon
223-227 [Reardon, B.P. The form of Greek romance] Bartoňková, Dagmar | pdficon
228-229 [Langosch, Karl. Europas Latein des Mittelalters: Wesen und Wirkung - Essays und Quellen] Nechutová, Jana | pdficon
229-231 [Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. László Veszprémy, (ed.)] Bednaříková, Jarmila | pdficon
231 [Kilwardby, Robert. Quaestiones in librum secundum Sententiarum. Herausgegeben von Gerhard Leibold] Nechutová, Jana | pdficon
232-233 [Rogerius de Platea. Rogerii de Platea Sermones. Ed. Cataldo Roccaro] Tenorová, Dagmar | pdficon
233-234 [Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)] Baginová, Olga | pdficon
235-236 [Hlobil, Ivo; Petrů, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě] Sklenářová, Noemi; Kysučan, Lubor | pdficon
237-239 [Legenda, její funkce a zobrazení: příspěvky z mezioborových setkání konaných 29.října a 10.prosince 1991. I., Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti. II., Proměny zobrazení legendárního hrdiny (od antických héroů až po barokní světce). III, Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. V., Sémiotika atributů světců] Baginová, Olga | pdficon
239-240 [Konference Caratteri e diffusione del latino in età arcaica. A cura di Enrico Campanile] Urbanová, Daniela | pdficon
240 "Rehabilitace" spony z Praeneste Urbanová, Daniela | pdficon