Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická 1997, roč. 46, č. M2

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1998
ISSN
1211-6327
ISBN
80-210-1755-4
Poznámka
  • Prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k 65. narozeninám 10. 9. 1997 ...
  • Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. zum 65. Geburtstag