1

Title: ProInflow
Rok: 2009
Ročník: 1
Číslo: 1
Název čísla
(Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví
(Inter)disciplinary cooperation in information science and librarianship
Rok vydání
2009
ISSN
1804-2406
Poznámka
  • Editorka čísla: Ladislava Zbiejczuk Suchá
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Zbiejczuk Suchá, Ladislava
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin | 4–26
Lorenz, Michal
PDF
Vzájemné inspirace informační a kognitivní vědy | 27–38
Pilecká, Věra
PDF
Překlad zahraničního článku – Translations
Title Document
Informace, komunikace a společnost | 39–52
Wilson, Tom D.
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Naša nevzdelanostná spoločnosť | 53–57
Timko, Marek
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
PARTSIP a NAKLIV: propojujeme informační profesionály | 58–59
Zbiejczuk Suchá, Ladislava; Zikuška, Jan
PDF