1

Title: ProInflow
Rok: 2019
Ročník: 11
Číslo: 1
Rok vydání
2019
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Editorial | [2]
Lorenz, Michal
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Analýza českého webového archivu : provenience, autenticita a technické parametry | [3]–21
Kvasnica, Jaroslav; Prokopová, Andrea; Vozár, Zdenko; Kvašová, Zuzana
PDF
Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek | [22]–33
Dufka, Jiří; Chodějovská, Eva; Pacek, Miloš; Žabička, Petr
PDF
Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL | [34]–56
Hametová, Michaela Alijonov; Novotná, Eva
PDF
Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem : sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví | [57]–69
Černý, Michal
PDF
Principy a dilemata informační etiky : svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace | [70]–78
Stodola, Jiří
PDF