Functional reformulations: Prague School and intralingual translation

Název: Functional reformulations: Prague School and intralingual translation
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 81-95
Rozsah
81-95
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The essay analyses the central ontological gesture of the Prague School (or Prague Linguistic Circle) on the examples of Jindřich Honzl's seminal text on the theatrical sign and Roman Jakobson's later essay on translation. This ontological gesture is contextualised historically and politically with the PLC's activities in its early decades, and proposes a radical and perhaps provocative revision of the notions of the sign and the Prague School taxonomy in general with a view to the non-conceptual (or pre-conceptual) understanding of the signifying process. Honzl refers back to and elaborates on Zich and his revolutionary statement that "a stage stops being a stage once it ceases to represent something"; in doing so it precludes any nominalist assumptions that would prime the signifying process.
Reference
[1] AMBROS, Veronika. 2008. Prague's experimental stage: Laboratory of theatre and semiotics. Semiotics of Theatre and Drama, edited by Yana Meerzon, a special issue of the journal Semiotica 168 (2008): 1: 45–65.

[2] ANDĚL, Jaroslav, and Petr SZCZEPANIK (eds.). 2008. Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908‒1939. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008.

[3] BRUNS, Gerald L. 1974. Modern Poetry and the Idea of Language: a Critical and Historical Study. New Haven (Conn.): Yale UP, 1974.

[4] DRÁBEK, Pavel. 2012. Launching a Structuralist Assembly: Convening the Scattered Structures. Theatralia 15 (2012): 2: 13‒23.

[5] ELAM, Keir. 2002. The Semiotics of Drama and Theatre. 2nd edition. London: Routledge, 2002.

[6] HONZL, Jindřich. 1940. Pohyb divadelního znaku [Dynamics of the Theatrical Sign]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 177‒88. An English translation by Irwin R. Titunik was published as Dynamics of the Sign in the Theater in Ladislav Matějka and Irwin R. Titunik (eds). Semiotics of Art: Prague School Contributions. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1976: 74‒93.

[7] HOSKOVEC, Tomáš. 2006. Pražský lingvistický kroužek osmdesátiletý [Eighty Years of the Prague Linguistic Circle]. Tvar 19 (2006): 12‒3.

[8] JAKOBSON, Roman. 1959. On Linguistic Aspects of Translation. In Rainer Schulte and John Biguenet (eds.). Theories of Translation: an Anthology from Dryden to Derrida: Chicago: University of Chicago Press, 1992: 144‒51.

[9] KRISTEVA, Julia. 1973. The System and the Speaking Subject. In Toril Moi (ed.). The Kristeva Reader. Oxford: Blackwell, 1986: 25‒33.

[10] MACURA, Vladimír. 1998. Český sen [The Czech Dream]. Praha: Nadace Lidových novin, 1998.

[11] MATHAUSER, Zdeněk. 2006. Pražská škola, její 'věc' a její umělecké 'dílo-věc' [The Prague School, their concept of the 'Thing' and their 'Artifact-Thing']. Tvar 17 (2006): 12‒3.

[12] MEERZON, Yana. 2012. Concretization‒Transduction‒Adaptation: On Prague School Legacy in Theatre Studies Today. Theatralia 15 (2012): 2: 125‒53.02201494( III ) Personalities and Methodologies of the Prague School

[13] PROCHÁZKA, Martin, and Ondřej PILNÝ (eds.). 2012. Prague English Studies and the Transformation of Philologies. Praha: Karolinum Press, 2012.

[14] PROCHÁZKOVÁ, Věra. 2005. Přijetí prvních strukturalistů v českém lingvistickém prostředí [Recognition of the First Structuralists in the Czech Lands]. In Michaela Lišková, Martin Prošek, Barbora Karlíková a Anja Nedolužko. Úvahy o jazyce a literatuře [Essays on Language and Literature]. Opera linguae bohemicae studentium, vol. 7. Praha: ÚČJTK, 2005: 93–108.

[15] Slovo a slovesnost. Since 1935, the Prague Linguistic Circle's journal. Available online in the Kramerius project http://kramerius.lib.cas.cz.

[16] TŘEŠTÍK, Dušan. 1999. Mysliti dějiny [To Think History]. Praha/Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, 1999.

[17] ZELENKA, Miloš. 1993. K otázkám metodologické transformace ruského formalismu a českého strukturalismu (R. Jakobson a meziválečné Československo) [On the Questions of the Methodological Transformation of Russian Formalism and Czech Structuralism (R. Jakobson and the Interwar Czechoslovakia)]. Romboid 28 (1993): 8: 50‒9.

[18] ZELENKA, Miloš. 2012. Roman Jakobson mezi ruským formalismem a českým strukturalismem [Roman Jakobson between Russian Formalism and Czech Structuralism]. A lecture delivered in the Department of Slavic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, on 23 April 2012.