Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.

Název: Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.
Variantní název:
  • Inventare der Gemäldesammlung des Olmützer Weihbischofs Ferdinand Schröffel von Schröffenheim (1639-1702) : Quellen zur Geschichte der Sammeltätigkeit im Mähren des 17.-19. Jahrhunderts II.
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. [83]-109
Rozsah
[83]-109
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.