Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 2007-2008, roč. 56-57, č. H42-43

Obrázek
Název čísla
Janáček and the Literaturoper
Rok
2007-2008
Rok vydání
2009
ISSN
1212-0391
ISBN
978-80-210-4863-8
Ústav FF MU
Introduction
Page Title
[5]-13 "Literaturoper" : a term still in search of a definition Chew, Geoffrey | pdficon
Terminology
Page Title
[15]-25 Literaturoper : terminologische und semantische Überlegungen eines Linguisten Panagl, Oswald | pdficon
Individual Janáček Operas
Page Title
[27]-38 Reconstructing the 1904 Její pastorkyňa : an introduction to the sources, methods and results Audus, Mark | pdficon
[39]-45 Jenůfa as a social document Chew, Geoffrey | pdficon
[47]-51 Zum Problem des Librettos zu Leoš Janáčeks Oper Osud Vysloužilová, Věra | pdficon
[53]-58 Výlety páně Broučkovy – vývoj dramaturgické koncepce opery Zahrádka, Jiří | pdficon
[59]-62 K libretu Lišky Bystroušky Přibáňová, Svatava | pdficon
[63]-68 Zur Dramaturgie von Janáčeks Libretto zu der Oper Die Sache Makropulos Křupková, Lenka | pdficon
Reception and Influence of Janáček’s Operas
Page Title
[69]-79 Janáček and the Third Reich Levi, Erik | pdficon
[81]-87 Janáčkovské reminiscence v opeře Maryša E.F. Buriana Spurná, Helena | pdficon
[89]-95 Slovenská literární opera a její janáčkovské inspirace Blahynka, Miloslav | pdficon
Janáček as Author, Folklorist and Collector of Speech Melodies
Page Title
[97]-103 Aktuální pohled na folkloristickou činnost Leoše Janáčka Procházková, Jarmila | pdficon
[105]-110 "...ale vnucovat se nechci" : literární universum dramatika Leoše Janáčka Drlíková, Eva | pdficon
[111]-115 A musical journey through language Pearl, Jonathan G. Secora | pdficon
Janáček’s Psychology
Page Title
[117]-122 Was Janáček obsessed? Christiansen, Paul | pdficon
General Studies
Page Title
[123]-129 Zrození dramatika Němcová, Alena | pdficon
[131]-137 Zur Frage der Literaturoper im Musiktheater von Leoš Janáček Vysloužil, Jiří | pdficon