Словник Ізмаїла Срезневсього як джерело старослов'янських лексем вищих церковних статусів

Název: Словник Ізмаїла Срезневсього як джерело старослов'янських лексем вищих церковних статусів
Transliterovaný název
Slovnyk Izmayila Sreznevs'oho yak džerelo staroslov'jansʹkych leksem vyščych cerkovnych statusìv
Variantní název:
  • Ismail Sreznevsky's glossary as the source of Old Church lexemes of higher church charters
Autor: Čura, Anna
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 2, s. 45-55
Rozsah
45-55
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
У науковій статті аналізовані обрані з словника Ізмаїла Срезневського старослов'янські лексеми на позначення посад вищих церковних статусів. Подано детальний аналіз змістового навантаження кожної з лексем, порівняльний аналіз частоти їх вживання, визначальних історіографічних джерел походження та змістове навантаження.
In the scientific article Old Slavonic lexeme selected from Ishmael Sreznevsky dictionary to designate positions of higher religious status are analyzed. Detailed analysis of the the semantic load of each of the lexeme, comparative analysis of frequency of its use, determining historiographical sources of origin and semantic load are presented.
Reference
[1] BJELUCHA, O.: Ukrajins'kì cerkovnoslov'janìzmy. In: Vseunìversytets'ka students'ka naukovo-praktyčna ìnternet-konferencìja «Kul'tura ukrajins'koho narodu: ìstorìja, sučasnìsť, perspektyvy». http://ukrconf.fl.kpi.ua/?page_id=1263. [online]. [cit. 20. 4. 2016].

[2] CEJTLIN, Р.: Leksika staroslovjanskogo jazyka (Opyt analiza motivirovannych slov po dannym drevnebolgarskich rukopisej X–XI vv.). Мoskva: Nauka, 1977.

[3] HRYNČYŠYN, D. G., JEDLÌNS'KA, U. Ja., KARPOVA, B. L., KERNYC'KYJ, I. M., POLJUHA, L. M., KERSTA, R. J., CHUDAŠ, M. L. (eds): Slovnyk staroukrajins'koji movy XIV–XV st.: u 2 t. Kyjiv: Naukova dumka, 1977–1978.

[4] KURZ, J., BAUEROVÁ, M. (eds): Slovník jazyka staroslověnského I, A–G. Praha: Academia, 1966; KURZ, J. (ed.): Slovník jazyka staroslověnského II. Praha: Academia, 1973.

[5] MEL'NYČUK, O. S. (red.): Etymolohìčnyj slovnyk ukrajins'koji movy: v 7 t. AN URSR, in-t movoznavstva ìm. O. O. Potebnì. Кyjiv: Naukova dumka, 1982.

[6] OMEL'ČENKO, O. A.: Formuvannja cerkovnoji orhanìzaciji. In: Zahal'na ìstoìja deržavy i prava: Pìdručnyk u 2 t. Vydannja tretje, vypravlene. T. 1. Moskva: TON — stožišča, 2000. http://ibib.ltd.ua/formirovanie-tserkovnoy-organizatsii.html. [online]. [cit. 20. 4. 2016].

[7] PILÁT, Š. (ed.): Slovník jazyka staroslověnského V, Addenda et corrigenda. 60, inokost' – g'. Praha: Slovanský ústav, 2016, s. 457–503.

[8] SREZNEVSKIJ, I. I.: Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po pis'mennym pamjatnikam. Sankt-Peterburg, 1893.

[9] TRUBAČEV, O. N. (red.): Ètimologičeskij slovaŕ slavjanskich jazykov. Мoskva: Nauka, 1974–2003.

[10] VEČERKA, R.: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Praha 1980.

[11] VEPŘEK, М.: Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Olomouc, 2005.