Rusínová, Zdenka

Varianty jmen:

Rusínová, Zdenka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Článek
Rusínová, Zdenka. Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 121–140.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Deadverbiální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 111–112.

Článek
Rusínová, Zdenka. Deminutivum jako jazykové univerzálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 137–145.

Článek
Rusínová, Zdenka. Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického : intenzifikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 91–95.

Článek
Rusínová, Zdenka. Deminutiva ve frazeologických přirovnáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 101–106.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Denumerální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 113–114.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Depronominální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 87–110.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Desubstantivní adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 12–61.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Deverbální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 63–85.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 206–214.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 324–326.

Článek
Rusínová, Zdenka. K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 71–78.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 161–165.

Článek
Rusínová, Zdenka. K tvoření adjektiv ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 141–145.

Článek
Rusínová, Zdenka. K tvoření deadjektivních adverbií v staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 149–158.

Článek
Rusínová, Zdenka. K tvoření deminutiv ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 154–162.

Článek
Rusínová, Zdenka. Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 211–215.

Článek
Rusínová, Zdenka. Názvy vlastností ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 183–186.

Článek
Rusínová, Zdenka. Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 23–31.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Olomouc v perspektivách kulturní revoluce. Sv. 3., K tradicím a úkolům jazykovědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 165–167.

Článek
Rusínová, Zdenka. O vlivu slovotvorného systému na systém morfologický. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 43–47.

Článek
Rusínová, Zdenka; Šlosar, Dušan. Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 37–64.

Kapitola
Rusínová, Zdenka. Seznam zkratek. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, s. 120–125.

Článek
Rusínová, Zdenka. [Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 151–156.

Článek
Rusínová, Zdenka. Slovotvorba staročeských depronominálních adverbií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 51–65.