Zůbek, Antonín

Varianty jmen:

Zůbek, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Zůbek, Antonín. Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 289–311.

Článek
Golec, Martin; Vlčková, Jitka; Zůbek, Antonín. Bibliografický přehled archeologických prací SPFFBU E1-40 (1956-1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1996, roč. 45, č. M1, s. 111–139.

Kapitola
Sedláčková, Lenka; Zůbek, Antonín; Jordánková, Hana. Doklady hrnčířské výroby v Brně. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 393–412.

Článek
Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín. Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 197–213.

Článek
Zůbek, Antonín. Středověké přezky v brněnských nálezech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 123–153.

Článek

Článek
Zůbek, Antonín. Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 595–615.

Článek
Zůbek, Antonín. Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 345–362.

Článek
Zůbek, Antonín. Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 71–93.

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021