Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1967, roč. 16. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34

Článek
Bauer, Jaroslav. K otázce významů a funkcí spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 27–36.

Článek
Josková, Marie. [Lehiste, Ilse. Some acoustic characteristics of dysarthric speech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 192.

Článek
Svoboda, Aleš. [Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 213–214.

Článek
Skulina, Josef. [Русская диалектология. Под редакцией Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 196–198.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología españolas, para estudiantes angloamericanos]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 211–213.

Článek
Šaur, Vladimír. [Кабасанов, Стойко. Един старинен български говор - Тихомирският говор]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 203–204.

Článek
Krčmová, Marie. [Wierzchowska, Božena. Wymowa polska]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 202–203.

Článek
Ducháček, Otto. [Mitterand, Henri. Les mots français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 207–208.

Článek
Firbas, Jan. It was yesterday that.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 141–146.

Článek
Pavlík, Jaroslav Vincenc. Göttinger Untersuchungen zur Prosodie der Rede. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 171–183.

Článek
Bronec, Jiří. Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 153–164.

Článek
Mrázek, Roman. K problémům strukturní syntagmatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 97–110.

Článek
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions à la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 165–169.

Článek
Jelínek, Milan. Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 69–84.

Článek
Žaža, Stanislav. [Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 198–200.

Článek
Bartáková, Jarmila. [Lípa, Jiří. Cikánština v jazykovém prostředí slovenském a českém: k otázkám starých a novějších složek v její gramatice a lexiku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 204–206.

Článek
Josková, Marie. [Stockwell, R.P.; Bowen, J.D. The sounds of English and Spanish]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 210–211.

Článek
Jiráček, Jiří. [Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 200–201.

Článek
Erhart, Adolf. Zur ie. Nominalflexion. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 7–26.

Článek
Rusínová, Zdenka, Šlosar, Dušan. Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 37–64.

Článek
Merta, Rudolf. Notizen zu einigen deutschen lexikographischen Neuerscheinungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 185–190.

Článek
Grepl, Miroslav. [Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 192–196.

Článek
Stavinohová, Zdeňka. [Doppagne, Albert. Trois aspects du français contemporain]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 206–207.

Článek
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktické symposium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 216–219.

Článek
Jiráček, Jiří. Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 125–140.