Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
ISSN
0231-7567
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. A, Series linguistica
Linguistica Brunensia
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1952-2008
Navazuje:
Linguistica Brunensia (2009-present)
Popis
Jazykovědná řada (řada A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7567, vycházela v letech 1952-2008. Věnovala se obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. V letech 2000-2008 vycházela také s názvem Linguistica Brunesia. Od roku 2009 na ní navazuje recenzovaný vědecký časopis "Linguistica Brunensia", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7410).
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 57 edice SPFFBU)
A56
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
A55
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
A54
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
A53
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
A52
2003 (Ročník 52 edice SPFFBU)
A51
2002 (Ročník 51 edice SPFFBU)
A50
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
A49
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
A48
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
A47
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
A46
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
A45
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
A44
1995 (Ročník 44 edice SPFFBU)
A43
1994 (Ročník 43 edice SPFFBU)
A42
1993 (Ročník 42 edice SPFFBU)
A41
1992 (Ročník 41 edice SPFFBU)
A40
1991 (Ročník 40 edice SPFFBU)
A39
1989-1990 (Ročník 38-39 edice SPFFBU)
1988 (Ročník 37 edice SPFFBU)
A36
1987 (Ročník 36 edice SPFFBU)
A35
1986 (Ročník 35 edice SPFFBU)
A34
1985 (Ročník 34 edice SPFFBU)
A33
1984 (Ročník 33 edice SPFFBU)
A32
1983 (Ročník 32 edice SPFFBU)
A31
1982 (Ročník 31 edice SPFFBU)
A30
1981 (Ročník 30 edice SPFFBU)
A29
1980 (Ročník 29 edice SPFFBU)
A28
1979 (Ročník 28 edice SPFFBU)
A27
1977-1978 (Ročník 26-27 edice SPFFBU)
1976 (Ročník 25 edice SPFFBU)
A24
1974-1975 (Ročník 23-24 edice SPFFBU)
1973 (Ročník 22 edice SPFFBU)
A21
1972 (Ročník 21 edice SPFFBU)
A20
1971 (Ročník 20 edice SPFFBU)
A19
1970 (Ročník 19 edice SPFFBU)
A18
1969 (Ročník 18 edice SPFFBU)
A17
1968 (Ročník 17 edice SPFFBU)
A16
1967 (Ročník 16 edice SPFFBU)
A15
1966 (Ročník 15 edice SPFFBU)
A14
1965 (Ročník 14 edice SPFFBU)
A13
1964 (Ročník 13 edice SPFFBU)
A12
1963 (Ročník 12 edice SPFFBU)
A11
1962 (Ročník 11 edice SPFFBU)
A10
1961 (Ročník 10 edice SPFFBU)
A9
1960 (Ročník 9 edice SPFFBU)
A8
1959 (Ročník 8 edice SPFFBU)
A7
1958 (Ročník 7 edice SPFFBU)
A6
1957 (Ročník 6 edice SPFFBU)
A5
1956 (Ročník 5 edice SPFFBU)
A4
1955 (Ročník 4 edice SPFFBU)
A3
1954 (Ročník 3 edice SPFFBU)
A2
1952 (Ročník 1 edice SPFFBU)
A1