Východomoravské typy jmenných vět

Název: Východomoravské typy jmenných vět
Variantní název
Восточноморавские типы именных предложений
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [53]-62
Rozsah
[53]-62
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí