Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1968, roč. 17, č. A16

Obrázek
Rok
1968
Rok vydání
1968
Články
Page Title
[7]-15 Klasifikace významových změn a problém struktury lexika Ducháček, Otto | pdficon
[17]-23 Die Vorslawischen Verschlusslaute Erhart, Adolf | pdficon
[25]-35 Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe Mrázek, Roman | pdficon
[37]-46 K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě Michálková, Věra | pdficon
[47]-58 Nové výrazy předložkové povahy v češtině a ruštině Jelínek, Milan | pdficon
[59]-73 Teze k fonologickému vývoji praruštiny Lamprecht, Arnošt | pdficon
[75]-80 Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским) Žaža, Stanislav | pdficon
[81]-87 Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy Moll, Miroslav | pdficon
[89]-108 Syntax základních číslovek v středobulharských památkách biblických Večerka, Radoslav | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[109]-111 [Horálek, Karel. Filosofie jazyka] Kopečný, František | pdficon
111-112 [Diederichsen, Paul. Helhed og struktur: udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger] Erhart, Adolf | pdficon
112-116 [Ullmann, Stephen. Language and Style] Spitzová, Eva; Ducháček, Otto | pdficon
116-118 [Coseriu, Eugenio. "Tomo y me voy": ein Problem vergleichender europaischer Syntax] Spitzová, Eva | pdficon
118-121 [Janota, Přemysl. Personal characteristics of speech] Pavlík, Jaroslav Vincenc | pdficon
121-122 [Segerbäck, Börje. La realisation d'une opposition de tonèmes dans des dissyllabes chuchotés: études de phonétique expérimentale] Pavlík, Jaroslav Vincenc | pdficon
122-123 [Moll, H. Fundamentals of phonetics. I., The organ of hearing] Fialová, Drahomíra | pdficon
123-132 [Vstup do porivnjal'no-istoryčnoho [i.e. porìvnjal'no-ìstoryčnoho] vyvčennja slov'janśkych [i.e. slov'jans'kych] mov. Pod redakcijeju O.S. Melnyčuka] Večerka, Radoslav; Bauer, Jaroslav; Rusínová, Zdenka | pdficon
132-135 [Skupskij, B.I. Staroslavjanskij jazyk: učebnik dlja studentov universitetov i pedagogičeskich institutov. Časť [i.e. čast'] pervaja] Večerka, Radoslav | pdficon
135-136 [Jahn, Jan. Slovanské adverbium] Večerka, Radoslav | pdficon
136-139 [Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Sestavili Alois Knop, Pallas Ladislav, Arnošt Lamprecht] Balhar, Jan | pdficon
139-140 [Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka] Bartoš, Lubomír | pdficon
140-147 [Tvoření slov v češtině. 2., Odvozování podstatných jmen. Sestavili František Daneš, Miloš Dokulil, Jaroslav Kuchař] Šlosar, Dušan; Rusínová, Zdenka | pdficon
147-148 [Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów] Bauer, Jaroslav | pdficon
148-150 Dvě nová díla polské historické lexikografie Šlosar, Dušan | pdficon
150-152 [Kucała, Marian. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim] Uher, František | pdficon
152-153 Nové vydání staropruských textů Erhart, Adolf | pdficon
153-154 [Вородина, М.А. Историческая морфология французского языка: от синтеза к анализу: пособие для студентов факультета французского языка, педагогических институтов: на французском языке] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
154-155 [Chigarevskaïa, N. Traité de phonétique française] Ohnesorg, Karel | pdficon
155-156 [Gendron, Jean-Denis. Tendances phonétiques du français parlé au Canada] Ohnesorg, Karel | pdficon
156-159 [Warnant, Léon. Dictionnaire de la prononciation française. Tome II, Noms propres] Ducháček, Otto | pdficon
159-161 [Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500] Masařík, Zdeněk | pdficon
161 [Agard, Frederick B.; di Pietro, Robert J. The sounds of English and Italien] Josková, Marie | pdficon
162-163 [Delattre, Pierre. Comparing the phonetic features of English, French, German and Spanish] Fialová, Drahomíra | pdficon
163-165 [Ецко, И. Пропозиция номинативэ] Beneš, Pavel | pdficon
165-167 [Olomouc v perspektivách kulturní revoluce. Sv. 3., K tradicím a úkolům jazykovědy] Rusínová, Zdenka | pdficon
Page Title
[169]-175 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon