[Hoffmanová, Jana. Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu]

Název: [Hoffmanová, Jana. Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. 144-146
Rozsah
144-146
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hoffmanová, Jana. Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1983. 149 s. Linguistica; 6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.