Z ukrajinské slavistiky

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [173]-183
Rozsah
[173]-183
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Zpráva o nově vyšlých publikacích z oblasti ukrajinské slavistiky, např. Ворпосы славянского языкознания ; a další.
Document