Slovotvorba staročeských depronominálních adverbií

Variantní název
Old Czech adverbs formed from pronominal bases
Přispěvatel
Kudrnáčová, Naděžda (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. [51]-65
Rozsah
[51]-65
  • ISSN
    0068-2705
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document