Третоличното местоимение в старобългарски език

Název: Третоличното местоимение в старобългарски език
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 91-98
Rozsah
91-98
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence