[Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français]

Název: [Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 253-256
Rozsah
253-256
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Martin, Robert. Temps et aspect: essai sur l'emploi des temps narratifs en moyen français. Paris: Edition Klincksieck, 1971.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.