[Hundsnurscher, Franz. Neuere Methoden der Semantik: eine Einführung anhand deutscher Beispele]

Název: [Hundsnurscher, Franz. Neuere Methoden der Semantik: eine Einführung anhand deutscher Beispele]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 238-240
Rozsah
238-240
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hundsnurscher, Franz. Neuere Methoden der Semantik: eine Einführung anhand deutscher Beispele. 2. durchgesehene Aufl. Tübingen: M. Niemeyer, 1971. 112 s. Germanistische Arbeitshefte; 2. ISBN 3-484-25010-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.