Prostý lokál ve středobulharských památkách

Variantní název
Беспредложный локатив в среднеболгарских памятниках
Der präpositionslose Lokal in mittelbulgarischen Denkmälern
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. [5]-17
Rozsah
[5]-17
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document