Zvláštnosti větného členění ve spisovné češtině a v nářečích

Variantní název
Особенности расчленения предложения в литературном чесшском языке и в диалектах
Besonderheiten der Satzgliederung in der tschechischen Schriftsprache und in den Dialekten
Autor: Gregor, Alois
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. [32]-43
Rozsah
[32]-43
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Prof. V. Chmelařovi k šedesátinám
Document