K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech

Název: K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech
Variantní název
К вопросу реляционной дистрибуции некоторых интенсифицирующих морфем греко-латинского происхождения в русских (и чешских) существительных
Autor: Gazda, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. [107]-113
Rozsah
[107]-113
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí