Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčině a češtině

Název: Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčině a češtině
Variantní název:
  • Адгерентно экспрессивные названия лиц мужcкого рода в словацком и чешском языках
    • Adgerentno èkspressivnyje nazvanija lic mužskogo roda v slovackom i češskom jazykach
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. [111]-123
Rozsah
[111]-123
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.