Лексико-синтаксический комплекс и уточнение его семантики в коммуникативном акте

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. [139]-145
Rozsah
[139]-145
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Note
  • К 70-летию проф. Станислава Жажи.
Document