Cizojazyčné neologismy v současné ruštině

Variantní název
Иноязычные неологизмы в современном русском языке
Autor: Gazda, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. [53]-60
Rozsah
[53]-60
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document