[Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích]

Název: [Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 225-226
Rozsah
225-226
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. 235 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 353. ISBN 80-210-3377-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.