Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1993, roč. 42, č. C40

Obrázek
Rok
1993
Rok vydání
1993
ISBN
80-210-0645-5
Ústav FF MU
Page Title
[9]-21 Klášter magdalenitek v Dobřanech Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
[23]-49 Statistika osedlých a obyvatel panství Sovinec v letech 1516 až 1681 Háza, Zdeněk | pdficon
Page Title
[51]-61 O studiu pozemkových knih Chocholáč, Bronislav | pdficon
Page Title
[63]-79 Zur Frage der "Vollstandigkeit" und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914 Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[81]-92 Zahraniční angažmá bankovního koncernu Sporobanky Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[93]-101 Geschichte Italiens seit dem Risorgimento in der Sicht der tschechischen Historiker bis 1945 Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[103]-116 František Weyr a návrhy československé ústavy z roku 1917 Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[117]-125 Italská Nová levice a filomaoistické skupiny (1967-1973) Strmiska, Maxmilián | pdficon
Page Title
[129]-142 Iacobellus de Misa, Magna cena : rozbor textu a edice Krmíčková, Helena | pdficon
Page Title
[143]-159 Dosud needované záznamy z kroniky brněnského lékárníka Jiřího Ludwiga : (1574-1603) Sulitková, Ludmila; Škopová, Jana | pdficon
Page Title
[161]-186 Obchodní cesta Theodora Bauera z Brna do Zakavkazska a severní Persie v roce 1850 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[187]-194 Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1988-1992 Štouračová, Jiřina | pdficon