C10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1963
Ročník: 12
Číslo: C10
Rok vydání
1964
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
K problematice tzv. Ahhijawy ve světle chetitských dokumentů | [5]–16
Bartoněk, Antonín
PDF
Die Politik der Söhne Konstantins d. Gr. mit Rücksicht auf den Übergang der Sklavenhalterordnung zum Feudalismus | [17]–24
Češka, Josef
PDF
A propos des prix de manuscrits au moyen âge | [25]–31
Flodr, Miroslav
PDF
Contribution à l'étude de la rente féodale dans l'empire Ottoman I : (redevances féodales perçues sur le vin et le miel) | [33]–53
Kabrda, Josef
PDF
K otázce slovanských recepcí v rumunských památkách (gramotách) z počátku 16. století | [55]–70
Macůrek, Josef
PDF
Einige Bemerkungen zur älteren deutschen bürgerlichen Geschichtsauffassung | [71]–84
Kudrna, Jaroslav
PDF
O nové hodnocení válečných zajatců a cizích civilních dělníků v týlu fašistického Německa 1939-1945 | [85]–106
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
Idea slovanské solidarity za druhé světové války : (k činnosti Všeslovanského výboru v Moskvě) | [107]–123
Kolejka, Josef
PDF
Über die Ostkonzeption des westdeutschen Imperialismus, ihre Traditionen und die Rolle des sudetendeutschen Revanchismus | [125]–143
Königer, Heinz
PDF
Zprávy – recenze – diskuse – Сообщения – рецензии – дискуссия – Berichte – Besprechungen – Diskussion
Title Document
[Šofman, Arkadij Semenovič. Istorija antičnoj Makedonii. Čast' 2.] | [144]–145
Češka, Josef
PDF
Nová koncepce husitství v západoněmecké historiografii | 145–147
Válka, Josef
PDF
[Urbánek, Rudolf. Věk poděbradský. IV, Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad: léta 1460 - 1464] | 147–149
Mezník, Jaroslav
PDF
[Sasso, Gennaro. Niccolò Machiavelli : storia del suo pensiero politico] | 149–150
Kudrna, Jaroslav
PDF
Polský příspěvek k diskusi o problému krize v Evropě 17. století | 151–155
Šindelář, Bedřich
PDF
[Winter, Eduard. Der Josefinismus : die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus, 1740-1848] | 155–157
Macůrek, Josef
PDF
[Jahnke, Karl Heinz. Für eine Welt ohne Krieg und Faschismus...] | 157–159
Čerešňák, Bedřich
PDF
[Geschichte. Herausgegeben von Waldemar Besson] | 159–161
Marek, Jaroslav
PDF
[Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách] | 161–162
Hejl, František
PDF
Über die finnischen Archive | 162–164
Pražák, Richard
PDF
Jaroslav Kudrna. Die Widerspiegelung der italienischen Stadt in der der italienischen Stadt in der politischen und staatstheoretischen Literatur des 13. und 14. Jhr. : (Thesen der Habilitalionsschrift, die im April 1962 dem wissenschaftlichen Raat der philosophischen Fakultät der Purkyněuniversität in Brno vorgelegt wurde) | 164–177
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [178]–185
PDF