Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37

Obrázek
Rok
1989-1990
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0145-3
Ústav FF MU
Page Title
[7]-25 Strana lidové svobody (kadeti) a národnostní otázka v Rusku v roce 1917 (období dvojvládí] Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[27]-36 E.P. Thompson, E.J. Hobsbawm a marxistická tradice v anglické historiografii Strmiska, Maxmilián | pdficon
Page Title
[37]-44 Pražská úvěrní banka a počátky její obchodní činnosti v Haliči Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[45]-54 Ruské revolučně demokratické hnutí a Balkán Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[55]-75 Zum Aufbau der Weltgeschichte in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[77]-96 Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[97]-105 Sozialer Protest und Volkswiderstand in Russland unter Peter I. Donnert, Erich | pdficon
Page Title
[107]-128 Demografický vývoj východoslovenských měst v 17. století Marečková, Marie | pdficon
Page Title
[129]-145 Jermolaj Jerazm - reformátor ruské společnosti XVI. století Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[147]-164 Diplomatická činnost v českém státě v letech interregna Krejčíková, Jarmila | pdficon
Page Title
[165]-186 Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987 Janák, Jan; Štouračová, Jiřina | pdficon