Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1959, roč. 8, č. C6

Obrázek
Rok
1959
Rok vydání
1959
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-19 Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit Šebánek, Jindřich | pdficon
[21]-37 Poznámky o ekonomickém charakteru předbělohorského velkostatku Válka, Josef | pdficon
[39]-54 Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613) Hejl, František | pdficon
[55]-77 Les Codes Turcs (Kanunname) relatifs a l'Albanie et leur importance pour l'histoire nationale Kabrda, Josef | pdficon
[79]-100 Zur Machtstellung Österreich-Ungarns am Vorabend der russischen Revolution 1905-1907 Konečný, Zdeněk | pdficon
Recense a referáty – Рецензии и сообщения – Besprechungen und Referate
Page Title
[101]-106 [Štajerman, Jelena Michailovna. Krizis rabovladel'českogo stroja v zapadnych provincijach Rimskoj imperii] Češka, Josef | pdficon
106 [Kudrjavcev, Oleg Vsevolodovič. Issledovanija po istorii balkano-dunajskich oblastej v period rimskoj imperii i stat'ji po obščim problemam drevnej istorii] Češka, Josef | pdficon
107-111 [Wiessner, Hermann (ed.). Die Kärntner Geschichtsquellen 1269-1286] Dušková, Sáša | pdficon
111-113 [Pražák, Jiří. Ke kritice českých aktů XII. stol.] Dušková, Sáša | pdficon
113 [Kristen, Z. Dvě neznámé listiny bývalého maltézského archivu] Šebánek, Jindřich | pdficon
113-115 [Albertini, Rudolf von. Das florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat] Kudrna, Jaroslav | pdficon
115-116 [Ernstberger, Anton. Ferdinand von Schills Nachlass] Šindelář, Bedřich | pdficon
116-117 [Gans Edler Herr zu Putlitz, Wolfgang. Unterwegs nach Deutschland. Erinnerungen eines ehemaligen Diplomaten] Šindelář, Bedřich | pdficon
118 [Tobolka, Zdeněk Václav, (ed.); Žáček, Václav, (ed.). Slovanský sjezd v Praze roku 1848: sbírka dokumentů] Jordán, František | pdficon
118-119 [Král, Václav. Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945. Sv. I; II.] Jordán, František | pdficon
Page Title
121-[124] Výměna - Обмен - Exchange - Austausch | pdficon