České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
c1973
Rozsah
236 s., [10] s. obr. příl.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 196
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 18001
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
[9]-14 Úvod k literatuře předmětu a k pramenům | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
[15]-46 I. | Počátky poznávání Makedonie u nás | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
[47]-72 II. | První překlady RKZ do makedonštiny a vztah jejich překladatelů k Čechám | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
[73]-102 III. | Makedonská lidová slovesnost v Čechách | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
[103]-124 IV. | Faitův přínos pro poznání Makedonie | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
[125]-198 V. | Makedonská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
[199]-206 Závěr | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
207-210 Чехия и Балканы | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
211-215 Die böhmischen Länder und Balkan | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
216-228 Literatura | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Tisk z let 1864-1913
Page Chapter number Title
229 Tisk z let 1864-1913 | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
230-235 Jmenný rejstřík | pdf icon Dorovský, Ivan
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
236-246 Seznam vyobrazení | pdf icon Dorovský, Ivan