Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)

Obrázek
Název: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)
Přispěvatel
Pražák, Richard (Editor)
Dorovský, Ivan (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1970
Rozsah
480 s.
Jazyk
česky
Předmětová hesla
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Chapter number Title Custom text
Úvodní projev akademika Bohuslava Havránka | 5–9
Havránek, Bohuslav
PDF
Historie
Chapter number Title Custom text
L'importance et le tâches des études balkaniques dans le pays tchèques | 10–36
Macůrek, Josef
PDF
Historiographie slovaque sur l'histoire de l'Europe du sud-est de 1945 a 1969 | 37–47
Bystrický, Valerián
PDF
Osídlení Balkánu Slovany a byzantská historiografie | 48–58
Havlík, Lubomír Emil
PDF
Avarská problematika | 59–67
Poucha, Pavel
PDF
Avarské vpády a ochrana byzantských provincií na Balkáne v 7. stor. | 68–75
Avenarius, Alexander
PDF
Bogomilismus v Uhrách v 11. století | 76–83
Pražák, Richard
PDF
"Bulhari" v stredoeurópskych prameňoch 11.-14. stor. | 84–88
Halaga, Ondrej Rodmil
PDF
Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době | 89–95
Hrochová, Věra
PDF
Migrácia srbského, bosenského a chorvatského obyvateľstva z Balkánu do strednej Európy v dôsledku tureckých vojen | 96–103
Kučerová, Květoslava
PDF
Vztah osmanské vlády k orthodoxní církvi sinajské ve světle tureckých listin | 104–109
Veselá, Zdenka
PDF
Náboženské nadace založené v Egyptě osmanskými místodržícími balkánského původu během 16. století | 110–115
Veselý, Rudolf
PDF
K některým otázkám sbližovacích a sjednocovacích snah balkánských národů v 19. století | 116–126
Žáček, Václav
PDF
Mezinárodní socialistické hnutí o "východní otázce" v letech 1848-1914 | 127–135
Kolejka, Josef
PDF
Národné hnutia na Balkáne koncom 19. storočia | 136–143
Krajčovič, Milan
PDF
Počátky vývozu kapitálu Pražské úvěrní banky na Balkán | 144–151
Nečas, Ctibor
PDF
Československo-rumunský spolok v Bratislave (1929-1939) | 152–158
Kovačovičová, Hilda
PDF
Diskuse | 159–165
Romportlová, Marta
PDF
Jazykověda
Chapter number Title Custom text
Auffassung, Tradition, Aufgaben und Möglichkeiten unserer linguistischen Balkanologie | 169–176
Horálek, Karel
PDF
Die problematik des Studiums balkanischer Sprachen in der Slowakei | 177–189
Blanár, Vincent
PDF
Počet a význam slov prabulharsko-turanského původu v dnešní bulharštině | 190–201
Krandžalov, Dimitr
PDF
"Kavkazské" lexikální prvky v starých jazycích balkánských | 202–212
Polák, Václav
PDF
K otázce vlivu řečtiny na církevněslovanské památky s latinskou předlohou | 213–220
Páclová, Ilona
PDF
K otázce životnosti, neživotnosti a obourodosti substantiv ve slovanských a balkánských jazycích | 221–227
Hořejší, Vladimír
PDF
K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch | 228–232
Odran, Milan
PDF
O homonymii pronominálních adverbií a předložek | 233–238
Kopečný, František
PDF
K vývoji číslovek v balkánských jazycích | 239–247
Večerka, Radoslav
PDF
Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích | 248–253
Heřman, Sáva
PDF
Vztah mezi vlivy dialektů a jiných slovanských jazyků v počátcích vytváření spisovné bulharštiny | 254–260
Šaur, Vladimír
PDF
K charakteristice makedonského kosturského dialektu v dnešním Řecku | 261–267
Dorovský, Ivan
PDF
Slavismy v rumunštině | 268–273
Beneš, Pavel
PDF
K otázce slovanského vlivu na názvosloví rumunských řemesel | 274–280
Wittoch, Zdeněk
PDF
Lexikální balkanismy v západoslovanských jazycích, zvláště v slovenštině | 281–290
Hauptová, Zoe
PDF
Význam studia srbocharvátského jazyka pro balkanistiku | 291–296
Sedláček, Jan
PDF
Několik poznámek k slovanských toponymům v Řecku | 297–301
Dorovský, Ivan
PDF
Balkanistické dílo Jana Urbana Jarníka | 302–310
Smrčková, Jiřina
PDF
Podmínky rozvoje albánského spisovného jazyka a jeho základní charakteristika | 311–318
Brabcová, Radoslava
PDF
Diskuse | 319–326
Šaur, Vladimír
PDF
[Poznámka] | 327
PDF
Literární věda
Chapter number Title Custom text
Études sur les littératures balkaniques dans les pays tchèques : (état présent et tâches à réaliser) | 331–344
Dolanský, Julius
PDF
Recherches faites en Slovaquie sur les littératures balkaniques | 345–356
Klátik, Zlatko
PDF
Počátky romantismu v literaturách jižních Slovanů | 357–364
Bechyňová, Věnceslava
PDF
K poetike srbskej realistickej poviedky : (konfrontácia Lazarevićovej a Veselinovićovej tvorby) | 365–371
Klátik, Zlatko
PDF
K typologii moderny v jugoslávské literatuře | 372–379
Kudělka, Viktor
PDF
Ivo Vojnović a Slováci | 380–388
Choma, Branislav
PDF
K otázke vymedzenia bulharského symbolizmu | 389–395
Koška, Ján
PDF
Emanuel Fait a makedonská lidová slovesnost | 396–401
Dorovský, Ivan
PDF
Niekoľko aspektov kritiky spoločnosti v rumunskej dráme (1860-1890) | 402–410
Hušková, Jindra
PDF
Bulharské pesnopojki a jejich středoevropské paralely | 411–415
Beneš, Bohuslav
PDF
Varianty epickej piesne o Siládim a Haďmášim v balkánských a východoeurópskych literatúrach | 416–425
Csanda, Alexander
PDF
Na marginama književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji | 426–434
Kvapil, Miroslav
PDF
Diskuse | 435–441
Dorovský, Ivan
PDF
Národopis
Chapter number Title Custom text
Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben | 445–451
Frolec, Václav
PDF
Zur bisherigen Entwicklung der volkskundlichen Balkanistik und deren gegenwärtigen Aufgaben in der Slowakei | 452–458
Podolák, Ján
PDF
Diskuse | 459–461
Frolec, Václav
PDF