Rheme in English and Czech

Název: Rheme in English and Czech
Autor: Golková, Eva
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1995, roč. 21, č. 1, s. [47]-57
Rozsah
[47]-57
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOLINGER, D. (1952). Linear modification. Publications of the Modem Language Association of America 67. 1117-44 (New York). | DOI 10.2307/459963

[2] DUŠKOVÁ, L. (1985). The position of the rheme in English and Czech sentences as constituents of a text. Philologica Pragensia 67.128-135.

[3] DUŠKOVÁ, L. (1991). The complex sentence in British and Czech grammar. Brno studies in English 19.66-75.

[4] FIRBAS, J. (1968). On the prosodic features of the Modern English finite verb as means of FSP (More thoughts on transition proper). Brno studies in English 7.12-47.

[5] FIRBAS, J. (1979). A functional view of 'ordo naturalis', Brno studies in English 13.29-59.

[6] FIRBAS, J. (1992). Functional sentence perspective in written and spoken communication (Cambridge University Press).

[7] GOLKOVÁ, E. (1983). On adverbials of agency in English and Czech, Brno studies in English 15.37-47.

[8] MATHESIUS, V. (1941). Základní funkce pořádku slov [The basic function of word order in Czech], Slov a slovesnost 7. 169-80 (Prague).

[9] MATHESIUS, V. (1942). Ze srovnávacích sludií slovosledných [From comparative word order studies], Časopis pro moderní filologii 28.181-90 (Prague).

[10] SVOBODA, A. (1968). The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions. Brno studies in English 7.49-101.

[11] TĚŠITELOVÁ, M. at al. (1985). Kvantitativní charakteristiky současné češtiny [Quantitative characteristics of present-day Czech] (Prague).

[12] UHLÍŘOVÁ, L. (1985). Kvantitativní charakteristiky věty jednoduché [Quantitative characteristics of the simple sentence], in Těšitelová 1985.99-125.