Bohemica litteraria

Název: Bohemica litteraria
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky. V jejím rámci se zaměřuje se na široké spektrum témat z oblasti literární teorie, historie a kritiky, dále komparatistiky, didaktiky, kulturních a adaptačních studií apod. Časopis uveřejňuje recenzované studie, dále rozhovory, recenze odborných publikací, zprávy ze života oboru i Ústavu české literatury a knihovnictví. Od r. 2009 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V), Bohemica litteraria = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), Bohemica litteraria, které vycházelo v letech 1998-2008, a SPFFBU, Řada literárněvědná (D) ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997.
Bohemica litteraria, ISSN 1213-2144 (print), ISSN 2336-4394 (online), is a peer-reviewed scholarly journal that publishes original contributions to the field of Czech literature studies. The journal focuses on a wide range of topics within Czech literature studies, related to literary theory, history and criticism, comparative literature, didactics, cultural and adaptation studies, and others. The journal publishes peer-reviewed studies as well as interviews, reviews of scholarly publications, and reports of significant events in the field and at the Department of Czech Literature and Library Studies. The journal has been issued twice a year since 2009. Bohemica litteraria is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V), Bohemica litteraria = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), Bohemica litteraria, which was published from 1998 to 2008; and Series litteria (D) published 1954-1997.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 26)
1 2
2022 (Ročník 25)
1 2
2021 (Ročník 24)
1 2
2020 (Ročník 23)
1 2
2019 (Ročník 22)
1 2
2018 (Ročník 21)
1 2
2017 (Ročník 20)
1 2
2016 (Ročník 19)
1 2
2015 (Ročník 18)
1 2
2014 (Ročník 17)
1 2
2013 (Ročník 16)
1 2
2012 (Ročník 15)
1 2
2011 (Ročník 14)
1  [V14/1] 2  [V14/2]
2010 (Ročník 13)
1-2  [V13]
2009 (Ročník 12)
1-2  [V12]