Komparatistický aspekt Novákových Dějin české literatury : (příklad literatury francouzské)

Název: Komparatistický aspekt Novákových Dějin české literatury : (příklad literatury francouzské)
Variantní název:
  • L'aspect comparé dans l'Histoire de la littérature tchèque d'Arne Novák : (l'exemple de la littérature française)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, roč. 51-52, č. V5-6, s. [97]-101
Rozsah
[97]-101
  • ISSN
    1213-2144
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.