Translation and performance : the presentation of Shakespeare in Pilsen in the context of social and political events in the 20th and 21st centuries

Název: Translation and performance : the presentation of Shakespeare in Pilsen in the context of social and political events in the 20th and 21st centuries
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2010, roč. 36, č. 1, s. [175]-189
Rozsah
[175]-189
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
This article aims to analyse the relationship between Shakespeare translation and performance in Pilsen theatres in its particular social and political context. It will survey stage productions spanning from 1865 to 2010, with emphasis on stage interpretations performed in the second half of the 20th century, such as the post-war Measure for Measure in Sládek's translation in 1946, The Tragedy of Macbeth using Otokar Fischer's translation under the direction of Zdeněk Hofbauer in 1949, The Merchant of Venice in Erik Saudek's translation in 1954, Romeo and Juliet translated by Josef Topol and staged in the period of "normalization", and others. It offers a chronological overview of Shakespeare translations and productions on Pilsen stages and argues that the relationship between translation and performance is to a certain degree historically informed and responds in many cases to social and political developments.
Reference
[1] Anonymous (1914) 'Zkrocení zlé ženy'. Rubrika Divadlo a umění. Český denník [sic] 50 (29), 4.

[2] Anonymous (1941) 'Rubrika Divadlo a umění'. Český deník XXIX (148), 2.

[3] Anonymous (1949) 'Výstražná tragedie o Macbethovi'. Práce V (64), 5.

[4] Anonymous (1952) 'Týden v kultuře'. Pravda XXVII (46), 4.

[5] Cox, John M. (2009) Circles of Resistance: Jewish, Leftist, and Youth Dissidence in Nazi Germany. New York: Peter Lang.

[6] Delabastita, Dirk (1998) 'Shakespeare Translation'. In: Baker, Mona (ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge, 222–226.

[7] ELK (1946) 'Opět jednou Shakespeare!'. Nový den II (57), 3.

[8] Fabian, František (1958) 'Tragédie vzpoury'. Pravda 49, 4.

[9] Hamzová Pulicarová, Irena (2008) Zkrocení zlé ženy. Playbill. Plzeň: Nava tisk.

[10] Hoenselaars, Ton (ed.) (2004) Shakespeare and the Language of Translation. London: The Arden Shakespeare.

[11] Holubová, Helena (1970) 'Romeo a Julie'. Pravda 51 (76), 5.

[12] JH (1950) 'Shakespeare na plzeňském jevišti'. Pravda VI (8), 4.

[13] JPA (1974) 'Plzeňský Hamlet'. Tvorba 21, 13.

[14] Ks (1931) 'Shakespeare na plzeňském jevišti. Romeo a Julie'. Český deník XX (88), 8.

[15] Levý, Jiří (1996) České teorie překladu. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Vol. 1. Praha: Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol., s.r.o.

[16] Mánek, Bohuslav (2005) 'Král Lear v českých překladech a na českém jevišti'. In: Shakespeare, William. Král Lear. Translated by Martin Hilský. Brno: Atlantis, 345–361.

[17] NB (1903) 'Z divadelní kanceláře'. Plzeňské listy 129, 4.

[18] NB (1904) 'Z kanceláře městského divadla'. Plzeňské listy 9, 2.

[19] Procházka, Jan (ed.) (1965) Sto let českého divadla v Plzni. Plzeň: Západočeské nakladatelství v Plzni.

[20] Ševčík, Oto (1979) Dialektika Coriolana. Playbill. Plzeň: Divadlo J.K.Tyla v Plzni.

[21] Shakespeare, William (1916) Makbeth. Translated by Otokar Fischer. Praha: Kočí.

[22] Shakespeare, William (1955) Komedie II. Translated by E.A. Saudek and annotated by Zdeněk Stříbrný. Knihovna klasiků. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

[23] Shakespeare, William (1958) Tragedie I. Translated by E.A. Saudek and annotated by Zdeněk Stříbrný. Knihovna klasiků. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

[24] Shakespeare, William (1959) Komedie I. Translated by J.V. Sládek and annotated by Otakar Vočadlo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

[25] Shakespeare, William (1959) Komedie II. Translated by J.V. Sládek and annotated by Otakar Vočadlo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

[26] Shakespeare, William (1962) Tragédie I. Translated by J.V. Sládek and annotated by Otakar Vočadlo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

[27] Shakespeare, William (1962) Tragédie II. Translated by J.V. Sládek and annotated by Otakar Vočadlo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění.

[28] Shakespeare, William (1964) Romeo a Julie. Translated by Josef Topol. Praha: Dilia.

[29] Shakespeare, William (1991) Zkrocení zlé ženy. Translated by Jiří Josek. Praha: Dilia.

[30] Shakespeare, William (2001) Hamlet. Translated by Martin Hilský. Praha: Torst.

[31] Shakespeare, William (2009) Romeo a Julie. Translated by Josef Topol. Plzeň: Divadlo J.K.Tyla.

[32] Shakespeare, William (2005) Král Lear. Translated by Martin Hilský. Brno: Atlantis.

[33] Škanderová, Ivona (2005) Vrcholná období recepce her Williama Shakespeara na plzeňských scénách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

[34] Smith, Susan Harris (2006) American Drama: The Bastard Art. Cambridge: Cambridge University Press.

[35] Spalová, Olga (1978) Sága rodu Budilova. Praha: Odeon.

[36] Úhor, Martin (1970) 'Mor na ty vaše rody!'. Večerní Plzeň III (48), 3.

[37] Viktora, Viktor (2008) 'A pod slupkou je sladké jadýrko'. Plzeňský deník 6 (257), 31.

[38] Viktora, Viktor (2009) 'Dojme truchlivé svědectví Romea a Julie?'. Plzeňský deník 18 (109), 24.

[39] Hvížďala, Karel (2008) 'Rozhovor s Josefem Topolem'. Festival spisovatelů Praha, [online], Available from http://www.pwf.cz/cz/archiv/rozhovory/1548.html [Accessed 3 September, 2010].